Цялостна интеграция на GDPR процесите

Предлагаме цялостна интеграция на GDPR процесите във вашата компания. Ние ще се погрижим както за правната рамка, така и за ИТ инфраструктурата ви.

01

DSO под наем

Комисията за защита на личните данни, изисква всякa компания с персонал над 250 души да има отговорник по защита на личните данни (Data Security Officer). Ние предлагаме услугата DSO под наем. Така вие няма да има нужда да откривате ново работно място, същевременно нашите специалисти ще гарантират сигурността на информацията ви и ще поемат контактите с Комисия за защита на личните данни

02

Social Media Planning

Всяка компания има различни нужди касаещи ИТ инфраструктурата, която често е изграждана в продължение на години. Ние отчитаме това и предлагаме внедряване на ИТ решения гарантиращи одит и криптиране на информацията без да нарушаваме технологичната рамка на вашата фирма.
Използването на решения с отворен код, използвани в някои от най-големите компании в света, гарантира нивото на сигурност на вашата информация

03

Защо точно нас

С какво сме по различни от останалите ?

Повечето ИТ компании, предлагащи решения свързани с GDPR са фокусирани единствено върху техническат част.
Те предлагат или криптиращ софтуер или системи за одит.
Ние предлагаме цялостно решение, от анализ на потоците с данни, през изготвянето на план за внедряване, до внедряването на всички необходими компоненти касаещи прилагането на европейски регламент 2016/679. Освен това предлагаме да поемем изцяло мониторинга и управлението на сигурността на данните във вашата компания, чрез услугата DSO под наем.

Анализ

Преди да започнем работа по внедряване на GDPR процесите в компанията, ние анализираме текушата ИТ инфраструктура. Подготвяме GAP анализ и запознаваме висшият мениджмънт с необходимите мерки необходими за съвместимост с европейски регламент 2016/679. По този начин ние прилагаме само необходимите мерки, спрямо текущото състояние на компанията, гарантирайки спестяване на средства и минимално нарушаване на процеса на работа.

Описание на процесите за постъпване на лични данни

Нашите специалисти описват всички канали през които постъпват/излизат лични данни от вашата компания.
На база този анализ ние изготвяме документацията, необходима при проверка от Комисия за Защита на Личните данни

ИТ решения спрямо вашите нужди

Ние предлагаме портфолио от различни ИТ услуги решаващи следните проблеми:

  • Криптиране
  • Одит на достъпа до информационните масиви на фирмата
  • Одит и защита на корпоративната мрежа
  • Дигитализация на хартиените документи и тяхната защита
  • Анализ на съществуващите софтуерни системи
  • Проектиране на специфични решения, съвместими с GDPR
  • Управление на процеса за информационна сигурност

Специалисти по защита на данните

Наемането на сертифициран експерт по информационна сигурност, често е трудна задача, поради факта, че подобни специалисти са рядкост и високо платени.
Ние предлагаме възможността за отдаване на специалист „под наем“. По този начин вие ще гарантирате сигурността на ИТ ресурсите на вашата компания, без необходимостта да наемете и/или обучите специалист по ИТ сигурност.
Все пак вашата задача е да развивате компанията, а не да ставате експерти по защита на данните. Това е нещо, което правим ние.

Време оставащо до влизането в сила на регламент 2016/679

Научи Повече